Tulkošana

Rakstiskie un mutiskie tulkojumi

Rakstiskie tulkojumi

Tulkojam tekstus, dokumentus, vēstules, mājaslapas, tabulas, prezentācijas, u.t.t.

Mutiskie tulkojumi

Tulkošana saistīta ar mutvārdu ziņojuma nodošanu pārtulkojot teikto no vienas valodas citā.