Pieaugušajiem

Mācību plāns tiek sastādīts katram atsevišķi pēc valodu zināšanu līmeņa un mērķiem

Privātstundas

”BS valodu centrs” mācību procesu plāno balstoties uz komunikatīvo metodi, jo šī metode orientējas uz saziņas iemaņu attīstīšanu, kas mūsdienu pasaules iedzīvotājiem ir ikdienišķa prasība gan darba vidē, gan privātām vajadzībām.

Katra cilvēka mērķi tiek uzklausīti un, balstoties uz šiem mērķiem un esošo valodas zināšanu līmeni, tiek sastādīts mācību plāns. Valodas priekšzināšanu līmeni nosaka apmācības sākumā.

Katram klientam ir individuāla pieeja, tādēļ materiāli tiek piemeklēti konkrētai nepieciešamībai. Mācības nenotiek pēc viena mācību līdzekļa, bet gan tiek piedāvāti daudzveidīgi uzdevumi, kas attīsta visdažādākās valodas prasmju kompetences.

Mūsu pieredze

Privātstundu vadīšanas pieredze ir veidojusies jau 10+ gadu garumā, apmācīti ir visdažādāko vecumu cilvēki ar visdažādākajiem valodas mērķiem – ceļot, atbildēt uz ārzemju kolēģu zvaniem, saziņai ar tuviem cilvēkiem, uzlabot sekmes skolā, utt.

Rezultātu sasniegšana katram arī notiek individuālā tempā, taču ir pierādījies, ka liekot lietā mūsu sniegtos padomus un mācoties pēc tīrākās sirdsapziņas, drīz vien saņemsiet komplimentus par savu svešalodu zināšanu uzlabošanos!

Cenas

Tā kā cenas ir atkarīgas no Jūsu izvēlētās valodas, priekšzināšanu līmeņa, u.c. faktoriem, par cenām lūdzam sazināties individuāli.