Bērniem

Izklaidējoši izglītojošas nodarbības vasarā

Izklaidējoši izglītojošas nodarbības

”BS valodu centrs” piedāvā Jūsu bērniem iespēju turpināt mācīties valodas arī vasarā mūsu vedotajos nodarbību ciklos. Sakarā ar lielo pieprasījumu, organizējam tieši uz angļu valodu orientētas nodarbības un katru nedēļu piedalās līdz 12 bērniem.

Norise

Vecāki no rīta atved bērnus, paši dodas savās gaitās, kamēr mazie apgūst nedēļas tēmu, kuru katru dienu papildina kāda detaļa. Bērni apgūst vārdu krājumu, veic dienas eksperimentu, dzied dienas dziesmu, lasa pasaku, veido rokdarbu, spēlē spēli, iet ārā, utt. Un tā no pirmdienas līdz piektdienai.

Katru dienu vecākiem uz e-pastu tiek izsūtītas bildes, kas palīdz gūt priekšstatu par piedzīvoto, kā arī piektdien visi tiek aicināti apmeklēt priekšnesumu, kas sagatavots balstoties uz nedēļas laikā apgūto.

Nodarbību noslogojums ir pielāgots bērnu vecumam un ir piemērots tiem vecākiem, kuri vēlas, lai viņu bērni vasarā turpinātu nodarboties ar izklaidējoši izglītojošām aktivitātēm, bet nakšņotu mājās, jo pēc nodarbībām vecāki nāk pakaļ bērniem laika posmā 13:00 – 18:00.

CityWatch

CityWatch ir nodarbību cikls, kur katram bērna tiek dota aizraujoša iespēja kļūt par pilsētas pārvaldnieku, kuram jāparūpējas par tās iedzīvotāju un viesu labsajūtu. Apgūstamais saturs ir piemeklēts pielāgojoties pilsētā dzīvojoša bērna ikdienā apkārt esošajām lietām, kas iegūstamajām zināšanām piešķir sataustāmu praktisko vērtību. Tieši pēc šī principa sastādam savas mācību programmas – bērnam tuva un saprotama, un praktiski pielietojama valoda.

Nākamās vasaras nodarbības

Pagaidām piedāvājam Jūsu bērniem mācīties valodas viņu apmeklētajos dārziņos vai atsevišķi organizētajās privāstundās. Tuvojoties vasarai, sazinieties ar mums par konkrētu informāciju ar mācību tēmu saturiem, dienas gaitu, norises vietu, u.c. Jūs interesējošiem jautājumiem.