Pieaugušajiem

Mācību materiāli tiek veidoti balstoties uz uzņēmuma darbinieku valodas nepieciešamo zināšanu līmeni

Mācību formāti

Lai uzsāktu mācības

Uzsākot apmācības, notiek dalībnieku priekšzināšanu līmeņa noteikšana.
Apmācības mērķi tiek saskaņoti ar uzņēmuma vadību, izvēloties nepieciešamajam rezultātam vispiemērotāko metodiku.

Mācību process

Mācību materiāli tiek veidoti balstoties uz uzņēmuma darbinieku valodas nepieciešamo zināšanu līmeni un esošo zināšanu līmeni, tādēļ tie ir izdales materiāli gatavoti uz katru nodarbību atsevišķi, nevis konkrēts mācību līdzeklis. 

Apmācību ilgums ir koriģējams pēc uzņēmuma vēlmēm, bet ieteicamais ilgums ir 3 mēneši, 2 nodarbības nedēļā, 1.5h katra nodarbība.

Nodarbību laiki un vieta tiks izvēlēti maksimāli ērti abām sadarbības pusēm.

Sasniegumu izvērtējums

Apmācību laikā un beigās tiek izmantoti valodu prasmju novērtējumi, lai varētu sniegt informāciju par katra dalībnieka progresu un pielāgot apmācību, lai apmācību rezultātā varētu notikt konkrētā valodā runājošu klientu apkalpošana.

Cenas

Tā kā cenas ir atkarīgas no Jūsu izvēlētās valodas, priekšzināšanu līmeņa, u.c. faktoriem, par cenām lūdzam sazināties individuāli.